Palvelut

Tarjoamiimme palveluihin kuuluvat:

  • taimien istutus sekä siementen kylväminen
  • kaikki raivaussahatyöt: taimikon varhaishoito, taimikonhoito, nuoren metsän kunnostus ja hakkuualan raivaus
  • kaikki moottorisahatyöt: pihapuiden kaato, maisemointihakkuut, harvennus- ja avohakkuut
  • kaikki erikoiskohteet esim. sähkölinjojen raivaus, tielinjojen aukaiseminen ja myrskytuhojen hakkuu
  • metsäsuunnittelu ja Kemera-tukien hakeminen